Nieuws

01.02.2019

Terugkommoment

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur voor beginnende bestuurders. De opleiding bestaat uit een introductie, een praktijkoefening en een groepsgesprek. Je ontvangt een oproepingsbrief van de Vlaamse overheid om aan het terugkommoment deel te nemen.

   Wenst u meer info klik hier31.01.2019

Wijzigingen reglementering voorlopig rijbewijs categorie B vanaf 01.02.2019

Vanaf 01.02.2019 kan een kandidaat waarvan de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 verstreken is slechts 1 keer een voorlopig rijbewijs M12 (met begeleider) aanvragen in de periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M18 of M36, waarvan hij laatst houder is geweest.

Het voorlopig rijbewijs M12 kan aangevraagd worden onder volgende voorwaarden:

  • Het theorie-examen categorie B is nog geldig (< 3 jaar)
  • De geldigheid van het laatste voorlopig rijbewijs categorie B (M18 of M36) is sinds minder dan 3 jaar verstreken
  • De begeleider heeft een vormingsmoment gevolgd
  • Een getuigschrift van het praktijkonderricht (6u) afgeleverd door een erkende rijschool, waarbij minimum 6 u praktijk gevolgd werden na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36, wordt voorgelegd.

...

   Wenst u meer info klik hier01.10.2017

Vormingsmoment begeleider

Sinds 1 oktober 2017 moeten begeleiders van kandidaat bestuurders verplicht een vormingsmoment volgen. Tijdens deze 3 uur durende opleiding delen ervaren instructeurs hun tips, ervaring en kennis over de wetgeving en het leerproces van een kandidaat bestuurder. Zo kan je als begeleider de kandidaat bestuurder op een veilige en efficiënte manier begeleiden op weg naar het rijbewijs. Na het volgen van de opleiding krijg je een begeleidersattest, dit attest is 10 jaar geldig.

   Wenst u meer info klik hier
01.10.2017

Federdrive, WIJZIGINGEN VANAF 01/10/2017

Vormingsmoment voor de begeleider

Elke begeleider die vanaf 01/10/2017 op een voorlopig rijbewijs M36 wenst vermeld te worden, dient vooraf een verplichte vorming van 3 uur te volgen in een erkende rijschool of bij een zelfstandig instructeur. De begeleider die dit vormingsmoment volgt, ontvangt een begeleidersattest dat 10 jaar geldig is.

Voor wie van toepassing?
Kandidaat-bestuurders die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs M36 aanvragen in een Vlaamse gemeente.

Voor wie niet van toepassing?
Kandidaat-bestuurders die voor 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben verkregen maar vanaf 01/10/2017 een vervanging of duplicaat van het voorlopig rijbewijs aanvragen, kunnen hun rijopleiding voortzetten volgens de oude regels, hoewel er strikt genomen sprake is van een nieuwe aanvraag. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

  1. bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs;
  2. bij beschadiging, onleesbaarheid of tenietgaan van het voorlopig rijbewijs;
  3. als de foto van de houder van het voorlopig rijbewijs niet meer gelijkend is;
  4. bij verandering van begeleider (die géén begeleidersattest dient voor te leggen)
  5. als een extra begeleider opgenomen wordt op het voorlopig rijbewijs

...

   Wenst u meer info klik hier